Behandeling

Graag zien we u 2 maal per jaar voor een periodieke controle. Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen op www.allesoverhetgebit.nl en in de folers van het Ivorenkruis folders

Kleine ingrepen bespreken we direct met u, de behandeling volgt indien nodig op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het vervaardigen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval voor behandelingen vanaf 250 euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

Tandartspraktijk Diemen-Zuid werkt volgens het teamconcept. Dit betekent dat de tandheelkundige zorg niet alleen door de tandarts wordt uitgevoerd. Een aantal (deel)behandelingen kunnen door gekwalificeerde assistentes uitgevoerd worden.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan naar een specialist. Wij verwijzen u graag naar een specialist waar wij goede ervaringen mee hebben

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.