COVID-19

Wij zijn geopend voor reguliere patiëntenzorg. Door een aantal maatregelen gaan alle geplande afspraken voor controle of een behandeling vanuit onze kant door.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met de huidige situatie en hebben maatregelen genomen die ervoor zorgen dat uw afspraak veilig verloopt voor u, andere patiënten en onze medewerkers. Graag brengen wij u op de hoogte van deze extra maatregelen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de adviezen van de mondzorgkoepels en de deskundigen van het RIVM. Dit betekent voor u concreet het volgende:

1. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak te verplaatsen totdat u alle vragen met ‘nee’ kan beantwoorden.
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

2. Wij vragen u om op tijd te komen op uw afspraak. Gelieve niet ruim voor de starttijd van uw behandeling te arriveren teneinde te voorkomen dat de wachtkamer te vol is en de afstand van 1.5 meter niet meer gehandhaafd kan worden. Wij zullen bij een te volle wachtkamer u wellicht vragen om even buiten te wachten.

3. Per behandelkamer is er slechts 1 persoon toegestaan tenzij de te behandelen persoon beneden de 12 jaar is of begeleiding nodig heeft. Bij minderjarigen boven de 12 jaar zullen wij de aanwezige ouders en/of begeleider na de behandeling indien nodig op de hoogte stellen van het verloop of een evt. behandelplan.

4. Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

5. Direct voorafgaand aan de behandeling zullen wij u een antiseptisch spoelmiddel aanreiken waarmee u dient te spoelen.

6. Vanwege ons aangepaste hygiënemaatregelen tijdens uw behandeling kan het voorkomen dat de behandeling zelf wellicht iets anders zal verlopen dan u gewend bent. Deze maatregelen zijn er op gericht om de kans op eventuele besmetting van onze medewerkers maar ook van de andere patiënten zo klein mogelijk te houden.

Wij zullen deze maatregelen continueren totdat de adviezen van de mondzorgkoepels en het RIVM veranderen.

U kunt erop vertrouwen dat de mondzorg op een veilige manier voortgezet kan worden.